Aktuality

O pohár RallyHK

Kapacita startovního pole je naplněna. Ostatní se prosím hlaste na tel. čísle 735 125 380 budete zařazení jako náhradníci. Děkujeme

 

 

 

Akce kde lze zažít spoustu zábavy a adrenalinu pro celou rodinu.
Pro děti:
Dětský den plný zajímavých soutěží, skákací hrad, šlapací buginy, bumper ball, malování na obličej, zdobení perníčků a další
Pro Maminky :
Možnost posedět u dobré kávy a zákusku zatím co si vaše děti budou zkoušet různé aktivity pod dohledem instruktorů
Pro Tatinky:
Možnost svést se v závodním speciálu na místě spolujezdce zcela zdarma, Prezentace firmy Milwauke Fischer EAST Center Hradec Kralové
závody pro všechny motorové nadšence
Harmonogram
pátek:
15:00 otevření depa
17:00 technické a administrativní přejímky
21:00 konec přejímek
Sobota
6:00 otevření depa
6:30 Technické přejímky
7:00 administrativní přejímky

7:45 Konec přejímek
8:15 Rozprava s jezdci
8:30 uzavření trati (depa)
9:00 zaváděci kola
9:30 Start 1RZ
18:00 konec závodu vyhlášení
Změna harmonogramu vyhrazena
Přihlašky budou spuštěny 1.8.ve 20:00
Kapacita závodu omezena na 52 jezdců
Startovné:
2600kc placené dopředu na účet do 17.8. Nebo na místě 3000kc
Číslo pro zaslání startovného : 115-2869980227/0100
VS. Telefonní číslo bez mezer.
Více informací na FB přes zprávy nebo tel . 735125380
Povinná helma .
Změna programu vyhrazena
Jezdci a spolujezdci před startem musí být seznámeni s Bezpečnostním plánem, Organizačním a provozním řádem RZ Rally HK a veškeré nedodržení stanovených postupů popsaných v těchto zpracovaných dokumentech pro konaném Rally HK opravňuje pořadatele k vyloučení jezdce ze závodu rally. Popřípadě opravňuje vymáhání vzniklé škody na jezdci pokud nesplnil požadavky dané v těchto zpracovaných dokumentech a způsobil tak újmu divákům nebo pořadateli.
Bezpečnostní plán a Organizační a provozní řád RZ je k dispozici ke stažení na stránkách www.rallyhk.cz nebo jsou k dispozici při konané akci Rally HK na vyžádání u pořadatele.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sponzoři a partneři

            

zeknova