Aktuality

O pohár Hejtmana Královehradeckého Kraje

závody pro všechny motorové nadšence
Harmonogram
pátek:
15:00 otevření depa
17:00 technické a administrativní přejímky
21:00 konec přejímek
Sobota
6:00 otevření depa
6:30 Technické přejímky
7:00 administrativní přejímky
7:20 uzavření trati (depa)
7:45 Konec přejímek
8:15 Rozprava s jezdci
9:00 start 1RZ
18:00 konec závodu vyhlášení
 
Změna harmonogramu vyhrazena
Startovné:
2800kc placené dopředu na účet do 27.9 Nebo na místě 3200kc
Číslo pro zaslání startovného : 238390467/0600
VS. Telefonní číslo bez mezer.
Více informací na FB přes zprávy nebo tel . 735125380
Povinná helma .
Změna programu vyhrazena
Jezdci a spolujezdci před startem musí být seznámeni s Bezpečnostním plánem, Organizačním a provozním řádem RZ Rally HK a veškeré nedodržení stanovených postupů popsaných v těchto zpracovaných dokumentech pro konaném Rally HK opravňuje pořadatele k vyloučení jezdce ze závodu rally. Popřípadě opravňuje vymáhání vzniklé škody na jezdci pokud nesplnil požadavky dané v těchto zpracovaných dokumentech a způsobil tak újmu divákům nebo pořadateli.
Bezpečnostní plán a Organizační a provozní řád RZ je k dispozici ke stažení na stránkách www.rallyhk.cz nebo jsou k dispozici při konané akci Rally HK na vyžádání u pořadatele.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sponzoři a partneři

          

 

  Nevidomizavolantem.cz