Aktuality

Open Rally 2020

Na obrázku může být: 1 person, car a text

Amatérské závody, pro motoristické nadšence a sportovce s jakýmkoliv vozem !!!!!!!!Harmonogram akce
Sobota
6:00 otevření depa
7:00 - 8:00technické a administrativní přejímky
8:05 rozprava s jezdci
8:15 -8:50 volné tréninky
9:00 start RZ1
18:00 konec jizd
18:30 Vyhlášení


Startovné:

2500kc placené dopředu na účet do 13.3.2020
Nebo na místě 2800kc

Číslo pro zaslání startovného : 115-2869980227/0100
VS. Telefonní číslo bez mezer.

Více informací na FB přes zprávy nebo tel . 735125380

Povinná helma .
Depo otevřeno v pátek od 13 hod.
Změna programu vyhrazena

Jezdci a spolujezdci před startem musí být seznámeni s Bezpečnostním plánem, Organizačním a provozním řádem RZ Rally HK a veškeré nedodržení stanovených postupů popsaných v těchto zpracovaných dokumentech pro konaném Rally HK opravňuje pořadatele k vyloučení jezdce ze závodu rally. Popřípadě opravňuje vymáhání vzniklé škody na jezdci pokud nesplnil požadavky dané v těchto zpracovaných dokumentech a způsobil tak újmu divákům nebo pořadateli.

Bezpečnostní plán a Organizační a provozní řád RZ je k dispozici ke stažení na stránkách www.rallyhk.cz nebo jsou k dispozici při konané akci Rally HK na vyžádání u pořadatele

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sponzoři a partneři